BÖRJA

0$
Tack, vi återkommer inom kort.
Vilken form har trappan?

En rak trappa är helt rak utan svängar eller vilplan.

En U-trappa med ett viloplan.

En L-trappa med ett viloplan.


L-trappa med svängda steg.

U-trappa med svängda steg.


0$

Du måste göra ett val för att fortsätta
Typ av trappa: öppen eller stängd?

I en öppen trappa monteras plansteg med eller utan bakkantslister.

I en stängd trappa monteras plansteg. Nya sättsteg är tillval.


0$

Du måste göra ett val för att fortsätta
Välj Trappsteg

Excellent obehandlad ask

Excellent vitbetsad ek

Excellent obehandlad ek

Excellent grundoljad ek


Excellent lackad ek

Swedish Country grundoljad ek

Original grundoljad ek


0$

Du måste göra ett val för att fortsätta
Välj antal steg


Pris per trappsteg: 1 150:-
Pris per trappsteg: 1 300:-
Pris per trappsteg: 1 400:-


Sättsteg (tillval)

Pris per sättsteg: 400:-
Bakkantslist (tillval)

Pris per bakkantslist: 150:-

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.


Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Bakkantslist rekommenderas för alla öppna trappor, men kan väljas bort i vissa fall.

Obligatoriskt tillval: Viloplan mindre än 100x100 cm


Obligatoriskt tillval: Viloplan större än 100x100 cmDina val hittills

Trappans form: Rak trappa

Trappans form: Rak L-trappa

Trappans form: Rak U-trappa

Trappans form: Svängd L-trappa

Trappans form: Svängd U-trappa

Trapptyp: Öppen

Trapptyp: Stängd

Trappsteg: Excellent obehandlad ask

Trappsteg: Excellent vitbetsad ek

Trappsteg: Excellent obehandlad ek

Trappsteg: Excellent grundoljad ek

Trappsteg: Excellent lackad ek

Trappsteg: Swedish Country grundoljad ek

Trappsteg: Original grundoljad ek

Tillval: Sättsteg vit MDF

Tillval: Sättsteg ask

Tillval: Sättsteg vitbetsad ek

Tillval: Sättsteg obehandlad ek

Tillval: Sättsteg grundoljad ek

Tillval: Sättsteg lackad ek

Tillval: Bakkantslist ask

Tillval: Bakkantslist vitbetsad ek

Tillval: Bakkantslist obehandlad ek

Tillval: Bakkantslist grundoljad ek

Tillval: Bakkantslist lackad ek

Obligatoriskt tillval: Litet viloplan + 3 500:-

Obligatoriskt tillval: Stort viloplan + 4 500:-


0$

Du måste göra ett val för att fortsätta
Övriga tillval
- +
1

Vitlackerad ledstång i massiv furu 230 cm

- +
1

Vitlackerad ledstång i massiv furu 350 cm

- +
1

Ledstång i lackerad massiv ek 230 cm

- +
1

Ledstång i lackerad massiv ek 350 cm


- +
1

Ändknopp i Vitlackad furu.

- +
1

Ändknopp i lackad Ek.

- +
1

Silver

- +
1

Mässing


- +
1

Ledstång i lackerad massiv ek 230 cm

- +
1

Ledstång i lackerad massiv ek 350 cm

- +
1

Silver

- +
1

Mässing


0$

Du måste göra ett val för att fortsätta
Kostnadsuppskattning

Det beräknade priset är:

Den här förfrågan kommer skickas till:

Råglanna Finsnickeri
Telefon: 070-460 86 41
E-post: info@raglannafinsnickeri.se

Beskrivning Information Antal Pris:
Rabatt:
Total:
Priserna som lämnas här är en uppskattning. De förutsätter att din trappa är normalstor, det vill säga att de raka stegen inte överstiger 90 bredd samt att vanglarna är någorlunda raka och att ingen matta behöver rivas innan eller kanter behöver hyvlas ner. Det förutsätter även att det inte finns några specialsteg eller andra avvikelser. Priset som lämnas är inklusive moms och ROT-avdrag.